Cơ ức đòn chũm

Cơ ức đòn chũm

Bước 1- Chuẩn bị: Bệnh nhân tư thế ngồi , cột sống thẳng. Hình 1

Bước 2 : Bệnh nhân đặt 1 tay ra sau lưng , 1 tay vòng qua đỉnh đầu đặt trên tai bên đối diện. Đồng thời từ từ hít vào. Hình 2-3

Bước 3: Bệnh nhân nghiêng cổ đồng thời tay hỗ trợ kéo vít đầu chéch về phía sau , cằm hơi hướng lên , căng tối đa , đồng thời thở ra. Xong đổi bên. Hình 4-5


Ngày tập 2 -3 lần , mỗi lần 5 lượt mỗi bên.