CHỨC NĂNG CỦA THẦY THUỐC

CHỨC NĂNG CỦA THẦY THUỐC
1.Đánh giá tình trạng cơ địa và đưa ra chính xác chẩn đoán.
2.Lựa chọn giải pháp phù hợp.
3.Đánh giá hiệu quả thực tế.

Tác giả bài viết: VTT-CHTT st

Nguồn tin: Kiến thức từ Nhật bản