6-6.Thủ thiếu âm Tiểu trường kinh-19 huyệt

6-6.Thủ thiếu âm Tiểu trường kinh-19 huyệt
6-6.Thủ thiếu âm Tiểu trường kinh-19 huyệt
https://drive.google.com/file/d/13bBzxceiCZ554m7lPL78pePQu1z-B0HP/view?usp=sharing

Tác giả bài viết: Lê Văn Sửu

Nguồn tin: Chi hội Đông Y HC